preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
PRAVAC

Priloženi dokumenti:
umna mapa PRAVAC.pdf

KRUŽNICA
KOORDINATNI SUSTAV U RAVNINI

VEKTORI U RAVNINI - osnove
ŠTO ĆU NAUČITI?
 • Prikazati vektore u ravnini
 • Zbrajati ih i oduzimati
 • Množiti vektore sa skalarom
 • Primijeniti vektore i operacije s njima za prikazivanje i istraživanje geometrijskih oblika

ZA ŠTO MI TO TREBA?

 • Za određivanje rezultantne sile
 • Za određivanje smjera kretanja zrakoplova
 • Za određivanje brzine kretanja zrakoplova u odnosu na tlo

SVOJSTVA VEKTORA:

 
Matematika 3, II.dio, udžbenik za 3. razred četverogodišnje strukovne škole
I.Čavlović, M.Lapaine
Školska knjiga, Zagreb, 2005

 

 

ZBRAJANJE VEKTORA

 

ODUZIMANJE VEKTORA

 

ZBRAJANJE I ODUZIMANJA VEKTORA - PRAVILA

 

CRTANJE VEKTORA U KOORDINATNOM SUSTAVU

KOLINEARNI VEKTORI

MNOŽENJE VEKTORA SKALAROM

 


POGLEDAJTE VIDEO SA SKRIVENIM ZADACIMA

IGRA: memori kartice

 
Priloženi dokumenti:
vektori ZADACI ZA VJEZBU.docx

Skalarni produkt vektora

RAD JE SAVLADAVANJE (djelovanje) SILE NA NEKOM PUTU.
Kolika je sila potrebna da bi se uz isti rad tijelo na slikama pokmaklo za isti put?

 

 


Skalarni produkt dvaju vektora jest SKALAR (realan broj) koji je jednak umnošku modula tih vektora i kosinusa kuta između njih

SVOJSTVA:


Matematika 3, II.dio, udžbenik za 3. razred četverogodišnje strukovne škole
I.Čavlović, M.Lapaine
Školska knjiga, Zagreb, 2005


Zadana su dva vektora i kut među njima:

 


 

Ortogonalna projekcija dužine a na pravac nosioc vektora  nazivamo SKALARNA PROJEKCIJA vektora na vektor 

     

 

 


 Provjeri pomoću skalarnog produkta valjanost podataka sa slike:


 

Trigonometrija
Trigonometrijske funkcije

Što ćeš naučiti?

 • Kako nastaje graf funkcije f(x) = sin x
 • Kako nastaje graf funkcije f(x) = COS x

Klikom na gumbove Start i Stop možeš pokrenuti, odnosno zaustaviti animaciju. Dok je animacija zaustavljena, možeš povlačiti točku u koordinatnom sustavu.


U kojim je točkama vrijednost funkcije sinus jednaka 0 ?
Kolika je funkcijska vrijednost u točki s apscisom  ?

Provjeri što se događa ako povlačiš točku A po kružnici?

Trigonometrijske funkcije

Graf funkcije f(x)=asin(bx+c)+d

 

 

Trigonometrijske funkcije

Namatanje brojevnog pravca na BROJEVNU KRUŽNICU 

 (bez rastezanja i klizanja). Svakom broju pridružuje se jedna točka kružnice. Naglašene su samo istaknute točke kružnice.
Kliknite na gumb za pokretanje animacije u donjem lijevom kutu apleta ili povlačite klizač t.
 
 

 

Vrijednosti trigonometrijskih funkcija nekih karakterističnih brojeva (kutova)
 


Formule redukcije se nalaze u priloženim datotekama
Formati papira

Danas ćemo

 • mjeriti duljine i izračunavati omjere visine i širine papira
 • računati izraze s korijenima
 • procjeniti i izračunati vrijednost drugoga korijena služeći se džepnim računalom
 • ponoviti razliku između racionalnih i iracionalnih brojeva
 • istražiti svojstva standardnih formata papira

(OBRAZOVNI ISHODI)

ZADACI:

 1. Izmjeri dimenzije i pokušaj odrediti format nekih "papira" kod kuće (primjerice: osobna iskaznica, pokaz, putovnica, igraće karte, udžbenik iz matematike, omiljena knjiga...).
  Dozvoljena je tolerancija  ±1.5 mm za dimenzije do 150 mm, 
  ±2 mm za dimenzije od 150 mm do 600 mm i ±3 mm za dimenzije iznad 600 mm.
 2. Koliko posto treba na fotokopirnom aparatu uvećati sliku želimo li papir formata A5 kopirati na format A4?
 3. Na pakiranju A4 papira stoji da on teži 80 g/m2. Na kartonskoj uredskoj ladici stoji da je predviđena za težine do 2 kg.
  Možemo li u nju staviti cijeli paket od 500 papira?
 4. Koliko bi puta (teoretski) trebao/la presavinuti papir na pola da njegova debljina dosegne tvoju visinu?

ANKETA za učenike


 

 1. Pogledaj video The A4 Paper Puzzle  i riješi zadatak zadan u  njemu.
 2. Može li se presavijanjem papira doći do mjeseca?
  Kako možemo doći do Mjeseca savijajući papir
 3. Koliko se puta stvarno može presaviti papir? 
  MythBusters- Folding Paper Seven plus times 
 4. Što se dogodi s papirom ako se presavije jednom previše? 
  Watch What Happens When You Use A Hydraulic Press To Try To Fold A Piece Of Paper Seven Times
 5. Kako presavijanjem papira do korijena broj 2 i kako dokazati da je on iracionalan broj? 
  Root 2 - Numberphile

 

ANKETA za nastavnike

 

Pripreme za DRŽAVNU MATURU - razina A
Dragi moji matematičari,
 
Ovdje možete preuzeti radne materijale koji će vam pomoći oko priprema za nadolazeći ispit. Kako budemo prolazili gradivo, tako će i količina materijala rasti.
Nadam se da ćete uhvatiti "malo" slobodnog vremena za zadatke koji slijede! 
Radite korak po korak.... 
Pokušajte riješiti što više .....enlightened  Imajte na umu da 
još uvijek nismo prošli cijelo gradivo, ali ono što jesmo - to biste trebali znati riješiti.
 
Vježbajte, vježbajte,  vježbajte, vježbajte,.....
To vam je jedina garancija za uspjeh!
Sada ste već u situaciji kada morate planirati - odvojiti svakodnevno barem 45 minuta na ponavljanje i uvježbavanje ovog gradiva! smiley
Ako vam se to čini puno, onda se samo prisjetite koliko vam dnevno ode vremena na SMS-anje, CHAT-anje, facebook, gledanje kojekakvih serija,.... Nekih ćete se stvari morati odreći...
Nemojte da to budu kave s dragim prijateljima  heart, svakodnevne školske obveze, ili pripreme za "budućnost".
First things - first!
 
Topli pozzzz
Vaša profesorica Mirjana G.B.
 

Malo znanja ljude čini dobrima, a mnogo skromnima.

Leonardo da Vinci

 
 
Riješeni zadatci za pripremu za polaganje matematike na državnoj maturi

Naoružajte se kavom, strpljenjem i upornošću! Provjerena formula smiley

Samo rad će vas dovesti do uspjeha! Na linku koji sljedi ćete pronaći puuuuuno korisnih i što je još važnije, riješenih zadataka. 

DOSADAŠNJI, RIJEŠENI ISPITNI ROKOVI

http://web.vip.hr/robert.gortan.vip/nastava_matematike.html

Sretno!

Vaša prof. M.G.B.

Dokumenti za prikaz
Primjeri pismenih provjera znanja
Jednadžba hiperbole
Jednadžba elipse

U priloženim dokumentima ćete pronaći materijale pomoću kojih možete ponoviti obrađene sadržaje.

Priloženi dokumenti:
Elipsa.ppt
ELIPSA 2.ppt

Skupovi brojeva, brojevi, potencije i korijeni
Skup kompleksnih brojeva - C
Algebarski izrazi
Linearne i kvadratne jednadžbe i nejednadžbepreskoči na navigaciju